Στελέχωση της μονάδος αντιμετώπισης πόνου και παρηγορητικής θεραπείας

Στο ιατρείο πόνου, ο ρόλος του εξειδικευμένου ιατρού στον πόνο είναι πρωταρχικός : να μπορεί να αντιμετωπίσει τον πόνο που οφείλεται σε διάφορες καταστάσεις, χρησιμοποιώντας όλες εκείνες τις  φαρμακευτικές και παρεμβατικές τεχνικές που προβλέπονται για την συγκεκριμμένη πάθηση. Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται κάποια περεταίρω διερεύνηση της πάθησης που προκαλεί τον πόνο, η αγαστή συνεργασία με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων   π.χ  ορθοπεδικούς, ογκολόγους, νευρολόγους, νευροχειρουργούς και γενικότερα όποιος άλλης ειδικότητας  χρειαστεί , είναι σημαντική και επιτακτική.

39th Annual ESRA Congress