Πετυχημένη αντιμετώπιση πόνου σε κατάγματα σπονδύλων, μετά από πτώση, με την τεχνική της κυφοπλαστικής.

Πετυχημένη αντιμετώπιση πόνου σε κατάγματα σπονδύλων, μετά από πτώση, με την τεχνική της κυφοπλαστικής. Ομάδα αντιμετώπισης πόνου- Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.