Αντιμετώπιση μεθερπητικής νευραλγίας στον θώρακα (μεσοπλεύρια νεύρα) με την χρήση ραδιοσυχνοτήτων

Οι ραδιοσυχνότητες (radiofrequency ablation)  αποτελούν πλέον βασική μέθοδο στην αντιμετώπιση του πόνου. Στον ασθενή αυτόν, 87 ετών που υπέφερε από μεθερπητική νευραλγία, παρόλο που χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή και εφαρμόστηκαν οι διάφορες επιδερμικές μέθοδοι (αυτοκόλλητα έμπλαστρα) δεν επιτεύχθηκε ικανοποιητική ανακούφιση. Αρχικά δοκιμάστηκαν μεσοπλεύριοι αποκλεισμοί με τοπικό αναισθητικό που έφεραν προσωρινά πολύ καλό αποτέλεσμα. Κατόπιν εφαρμόστηκαν οι ραδιοσυχνότητες στα αντίστοιχα μεσοπλεύρια. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν η σημαντικότατη βελτίωση του πόνου. Πρόκειται για τεχνική ανώδυνη για τον ασθενή που μετά από μισή ώρα πήρε εξιτήριο.