Παθήσεις που αντιμετωπίζονται στο Ιατρείο Πόνου

Μερικές από τις παθήσεις που αντιμετωπίζονται σε ένα σύγχρονο ιατρείο πόνου:
- Οσφυαλγία & αυχεναλγία
- Κεφαλαλγία (ημικρανίες, κεφαλαλγία τάσης κ.α.)
- Στένωση σπονδυλικού σωλήνα
- Σύνδρομα αρθρώσεων Facet
- Συμπαθητική δυστροφία
- Μεθερπητική νευραλγία
- Νευραλγία μετά από τραυματισμό
- Άλγος προσώπου
- Χρόνιος μετεγχειρητικός πόνος
- Άτυπα κοιλιακά άλγη
- Πυελικός πόνος
- Στηθάγχη που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με χειρουργική επέμβαση ή με τοποθέτηση stent
- Σπαστικό ραιβόκρανο
- Πόνος κροταφογναθικής άρθρωσης
- Κακώσεις Whiplash (αυχεναλγία μετά από τραυματισμό)
- Καρκινικός πόνος
- Άλλου είδους πόνοι

39th Annual ESRA Congress