Χρήσιμοι Ορισμοί

Χρόνιος καλοήθης πόνος: είναι ο πόνος (διάρκειας πάνω από τρεις μήνες) που δεν οφείλεται σε κάποια κακοήθη πάθηση, αλλά που εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη και μετά τον αναμενόμενο χρόνο αποδρομής του τραύματος ή της νόσου που τον προκάλεσε. Αρκετά συχνά μπορεί να διαρκεί για πολλούς μήνες ή ακόμα και χρόνια.

Κακοήθης πόνος: είναι ο πόνος που οφείλεται σε κακοήθη νόσο (π.χ. καρκίνο, AIDS κ.λπ.).

Παρηγορητική θεραπεία: είναι η περίθαλψη και αντιμετώπιση των επιμέρους συμπτωμάτων του αρρώστου που βρίσκεται σε τελικά στάδια της νόσου (γενικευμένη καρκινωμάτωση, τελικό στάδιο αναπνευστικής ανεπάρκειας κ.α.)


 

39th Annual ESRA Congress