Έγχυση στις ζύγο-αποφυσιακές αρθρώσεις του αυχένα για την αντιμετώπιση αυχεναλγίας

Η ασθενής προσήλθε με αυχεναλγία (VAS 8, 0-10) και αφού είχε δοκιμάσει πλήθος αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, της προτάθηκε να γίνει έγχυση στις αρθρώσεις facets του αυχένα. Μετά την έγχυση ο πόνος μειώθηκε σημαντικά (VAS 2-3).

Έγινε συζήτηση για μελλοντική επανάληψη των εγχύσεων και για την χρήση ραδιοσυχνοτήτων (μονιμότερο αποτέλεσμα).