Πετυχημένη έγχυση φαρμάκου για την αντιμετώπιση νευραλγίας τριδύμου νεύρου

Με επιτυχία έγινε έγχυση τοπικού αναισθητικού και στεροειδούς φαρμάκου στο μηνοειδές γάγλιο (ωοειδές τρήμα) προκειμένου να ανακουφιστεί ασθενής (γυναίκα 72 ετών) με νευραλγία τριδύμου από 4 ετίας.
Οι διάφορες φαρμακευτικές αγωγές που έλαβε δεν της πρόσφεραν ανακούφιση.
Παρόμοια έγχυση έγινε και σε άλλη ασθενή με μεγάλη επιτυχία.

 

 

Διήθηση μηνοειδούς γαγγλίου & νευραλγία τριδύμου

 

«Διήθηση μηνοειδούς γαγγλίου & νευραλγία τριδύμου»

 

Διήθηση μηνοειδούς γαγγλίου & νευραλγία τριδύμου

 

«Διήθηση μηνοειδούς γαγγλίου & νευραλγία τριδύμου»