Εξαιρετικό αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση κοκκυγοδυνίας (Coccydynia, tailbone pain) μετά από έγχυση φαρμάκου στον κόκκυγα

Εξαιρετικό αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση κοκκυγοδυνίας (Coccydynia, tailbone pain) μετά από έγχυση φαρμάκου στον κόκκυγα

39th Annual ESRA Congress