Εξαιρετικό αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση κοκκυγοδυνίας (Coccydynia, tailbone pain) μετά από έγχυση φαρμάκου στον κόκκυγα

Εξαιρετικό αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση κοκκυγοδυνίας (Coccydynia, tailbone pain) μετά από έγχυση φαρμάκου στον κόκκυγα