Ενδοσκοπική τρηματεκτομή και αφαίρεση τμήματος δίσκου για την αντιμετώπιση οσφυαλγίας και ισχιαλγίας με τοπική αναισθησία

H ομάδα αντιμετώπισης πόνου εφάρμοσε μια τεχνική που χαραχτηρίζεται ως "ελάχιστα παρεμβατική" για την αντιμετώπιση της οσφυαλγίας-ισχιαλγίας σε ασθενή με τοπική αναισθησία, με μια ελάχιστη τομή (περίπου 2-3 cm) και μικρού βαθμού καταστολή.
Ο ασθενής μία ώρα μετά κινητοποιήθηκε χωρίς πόνο και 3 ώρες αργότερα αναχώρησε για το σπίτι του.
Η τεχνική αυτή που εφαρμόζεται από την ομάδα αντιμετώπισης πόνου, προσφέρει σημαντικότατη ανακούφιση σε ασθενείς μια παρόμοια παθολογία και ιδιαίτερα σε εκείνους που έχουν πολλούς κινδύνους για να υποβληθούν σε ανοικτή επέμβαση. Η κινητοποίηση είναι άμεση και την ίδια μέρα ο ασθενής πηγαίνει στο σπίτι του!
Να σημειωθεί πως απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή διάγνωση και η κατάλληλη επιλογή του ασθενή για την συγκεκριμένη τεχνική.

 

img2

 

img3

 

img4