Συνεργασία με κλινικές

Συνεργάζομαι επίσης με τις παρακάτω κλινικές:
 

14th BISOP - endorsed by EFIC and HEPMP