Συνεργασία με κλινικές

Συνεργάζομαι επίσης με τις παρακάτω κλινικές:
 

39th Annual ESRA Congress